Facaderens i Malling / Aarhus

Der er mange grunde til at benytte sig af facaderens. Det kan være en væg som har fået afskalninger eller alger som har sat sig på facaden af en bygning.

1-2

Vi tilbyder facaderens med følgende metoder:

Våd-sandblæsning

Tør-sandblæsning

Sandsvirpning

Højtryksspuling

Kemi- / Graffiti-afrensning

Facadeimprægnering